14.06.2017

    Son Zəng haqqında 

    Rayonun ümumi təhsil müəsssisələrində Son Zəng  Təhsil Nazirinin əmrinin tələblərinə  müvafiq keçirilmiş, rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı cənab Ramiz Həsənov bu münasibətlə 7 nömrəli tam orta məktəbdə olmuş, şagird ,  müəllim və valideynlər qarşısında çıxış etmişdir. 


Açar sözlər: